donderdag 31 augustus 2017

Buitenbad winterklaar maken

Het einde van het buitenbadseizoen 2017 is weer in zicht.

De meeste zwembaden sluiten de 2e zaterdag van september. Na een afsluitingsfeestje en het uitzwaaien van de vaste bezoekers sluit de poort definitief. Voor de bezoekers wel te verstaan, niet voor het zwembadteam! Er dient dan nog veel werk te gebeuren.


De accommodatie dient in de winterstand te worden gezet. En dat is nog niet simpel. Hierbij een verkort overzicht met aandachtspunten. Neem bij twijfel contact op met ZwemConsult voor meer informatie.

Ieder zwembad is anders. Vele factoren bepalen de werkzaamheden bij het winterklaar maken:

Het start met het vaststellen van de ondergrond en het grondwaterpeil?
Indien het bassin boven het grondwaterpeil ligt is geen gevaar aanwezig. Maar een bassin dat in het grondwater ligt kan gaan drijven als een boot. Een dergelijk bassin dient altijd gevuld met water te blijven. Ongeacht het funderingstype.

Een bassin leeg laten overwinteren is mogelijk indien het grondwaterpeil en de fundering dit toelaten. Bij een bassin op heipalen dienen deze trekbestendig te zijn. De palen zijn dan van beton en onder een hoek in de bodem geslagen.

Een bassin leeg laten overwinteren voorkomt kapotvriezen van het bassin. Maar niet van de wandbekleding. Indien de bekleding bestaat uit componentenverf is dit meestal wel mogelijk. Een bassin met een kunststof bekleding zoals PVC, polyester of epoxy kan problemen geven. Indien water achter deze bekleding komt via een beschadiging ontstaan "blazen" die lastig zijn te repareren.

Een betegeld bassin behoeft specifieke aandacht. Indien de tegels met specie zijn gezet is de laag cement achter de tegels doordrenkt met water. Het kan tot wel een half jaar duren voordat het water is weggelopen. Indien de voegen tussen de tegels bestaan uit poreus cement zal dit effect nog sneller optreden. Bij kunststof voegmateriaal kan dit echter ook voor komen. In al deze gevallen is vorstschade niet uit te sluiten.

Algemeen advies is om een bassin gevuld te laten overwinteren.

Bij vorst zal een laag ijs in het bassin ontstaan. Een paar centimeter kan geen kwaad. Maar vanaf 5 centimeter ijs kan permanente schade ontstaan. Die schade ontstaat tijdens de dooifase. Smeltend ijs zet uit en drukt dan de bassinbekleding en soms zelfs het bassin zelf kapot.

Daarom dient een vorstbeveiliging te worden aangebracht. Langs de bassinranden worden houten balken, strobalen of speciaal gefabriceerde schuimblokken geplaatst waardoor het ijs bij dooi kan uitzetten.

Een tweede methode is regelmatig het water onder de ijsvloer in beweging brengen. Dit kan soms met de circulatiepompen. Of met vooraf geplaatste dompelpompen die zijn voorzien van stukken brandslang. Een derde methode is afkomstig uit de watersport. Op de bassinbodem worden speciale bruisblokken geplaatst die met slangen zijn verbonden aan een compressor.
De hiervoor genoemde methoden werken prima.
Een vierde methode geniet de voorkeur bij een combibad (binnen en buitenbad). Het terugspoelen van de filters gebeurt met buitenbadwater. Hierdoor daalt het waterniveau en breekt het ijs. In tweede fase laat je warm binnenbadwater naar het buitenbad lopen. Hierdoor smelt het ijs en breekt het ook omdat het waterpeil stijgt. En water verversen moeten we toch (30 liter per bezoeker), dus het kost niets. Wel dient de kringloop en het leidingsschema hierop te worden aangepast.

Ga ervan uit dat de vorstgrens bij een elfstedenwinter 60 centimeter diep kan komen. Het bouwvoorschrift gaat uit van 80 centimeter. Dus alle leidingen onder de grond binnen die grens kunnen bevriezen. Helaas zijn er meestal geen afsluiters geplaatst tussen de bassinwand en de aangesloten leidingen. Dit vormt dus een extra aandachtspunt.

In uiterst geval van nood kan de badcirculatie worden gestart. Door het toevoegen van zout of chloor aan het water kan het ijs dan ontdooien. Dit vereist wel dat de machinekamer kan worden gebruikt.

Veiligheidshalve dient een machinekamer te zijn voorzien van een vorstbeveiliging. De simpele variant werkt elektrisch. Maar dit kan duur worden bij een stevige winter. Een eenvoudige cv-ketel en een paar radiatoren werken beter en goedkoper. De hoofdverwarmingsinstallatie kan ook worden gebruikt. Maar doe dit niet met een hele grote cv-ketel, dat is niet rendabel. Bij een cascadeopstelling is het wel mogelijk.

Overwinteren zonder vorstbeveiliging is sterk af te raden. De leidingen zijn nauwelijks volledig droog te krijgen. Zelfs niet als ze worden doorgeblazen met perslucht.

Veiligheidshalve dient ieder gesloten watercircuit in de machinekamer te zijn voorzien van voldoende antivries of definitief vervangen door glycol.

De elektronica in de machinekamer dient onder spanning te blijven. Goede stroomkasten, elektrolyse-apparatuur en meettableaus zijn standaard voorzien van verwarmingselementen. Maar die werken alleen als de spanning aanwezig is.

Ter afsluiting. Iedere goede machinekamer is voorzien van een afvoerput. Deze ligt meestal diep onder met maaiveldniveau en het rioolstelsel. Daarom staat in die put een klokpomp met een terugslagklep. Controleer deze pomp en vooral de klep regelmatig op een juiste werking. Indien de pomp stuk gaat kan de machinekamer vol lopen. Indien de klep stuk gaat kan rioolwater teruglopen in de machinekamer. Bij een aansluiting op een zogeheten drukriool kan dit zeer snel gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank voor je reactie.